Karostas cietuma muzejā atvērta ekspozīcija “Kurelieši”

Izveidojot ekspozīciju par Kureliešiem, ir apzināta ļoti svarīga mūsu vēstures daļa, kas līdz šim ir publiski maz atspoguļota, bet ir apbrīnojama patriotisma paraugs. 80 m2  plašā ekspozīcija veido nozīmīgu daļu no Karostas cietuma muzeja. Ekspozīcijā ietverts izziņas materiāls par II Pasaules kara beigu notikumiem Kurzemē,……
-->