Muzeju nakts programma Karostas cietumā

MUZEJU NAKTS PROGRAMMA KAROSTAS CIETUMĀ 20.MAIJĀ: Karostas cietums atvērts apmeklētājiem no pl.19:00 – 01:00. Pl.20:00  bezmaksas kino programma ģimenēm. Tiks demonstrētas divas jaunākās “Avārijas Brigādes” studijas leļļu filmiņas bērniem “Vaikiki” un “Ruksīša ceļojums” un 35 min. gara filma “Meistara slepenā dzīve” par leļļu animācijas meistaru……
-->