Muzeju nakts programma Karostas cietumā

MUZEJU NAKTS PROGRAMMA KAROSTAS CIETUMĀ 20.MAIJĀ:

Karostas cietums atvērts apmeklētājiem no pl.19:00 – 01:00.
Pl.20:00  bezmaksas kino programma ģimenēm. Tiks demonstrētas divas jaunākās “Avārijas Brigādes” studijas leļļu filmiņas bērniem “Vaikiki” un “Ruksīša ceļojums” un 35 min. gara filma “Meistara slepenā dzīve” par leļļu animācijas meistaru Arnoldu Burovu. Kino tiek demonstrēts sadarbībā ar Kinopunktu.

Pl.20:00 iepazīšanās ar spēli “Airsoft” .


-->