Radošā nometne “Karosta – foto osta 2014″

Laiks -14.06.2014. – 17.06.2014.

CITA PASTKARTE

Radošā nometne “Karosta – foto osta” ir jauna tradīcija Karostā, kas aizsākās 2011. gadā. Par spīti paredzējumiem, Karostā, kura tiek uzskatīta par Liepājas antisociālāko un kriminogēnāko rajonu, neapasargātā brīvdabas izstāde gan 2012. gadā, gan 2013. gadā neskarta un nesabojāta nostāvēja visu tai paredzēto laiku – 3 mēnešus. Izstādes atklāšana 2013. gada 18. jūlijā bija vērienīgākais kultūras pasākums Karostā 2013. gada vasarā, tajā piedalījās vairāk kā 400 cilvēku.

Arī šajā gadā tā tiks veltīta karostniekiem un Karostas arhitektūras mantojumam. Nometnes uzdevums ir izveidot fotogrāfiju kolekciju, kurā attēlots karostnieks raksturīgajā Karostas vidē – darbā, atpūtā un ikdienas gaitās. Lai mudinātu Karostas iedzīvotājus un pārējos liepājniekus palūkoties uz šo pilsētas daļu plašākā kontekstā, šogad izstādē iekļausim fotogrāfijas, kas veidotas, balstoties uz pieejamām vēsturiskām fotogrāfijām un pastkartēm. Izmantojot vēsturisko materiālu, parādīsim Karostas iedzīvotājus tajās pašās vietās un situācijās (kur tas būs praktiski iespējams), kādas tika iemūžinātas fotogrāfijās 20. gs. sākumā. Otra izstādes daļa tiks veidota “citādas pastkartes” formā, ļaujot plašāku fotogrāfu radošo izpausmi.

Nometnē piedalīsies 15 pieredzējuši Latvijas fotogrāfi, kā arī 15 jaunieši, kuri nesen sākuši apgūt fotografēšanas prasmes. Pērn tika atrasts labs modelis, kā kopā pāros strādāt profesionāļiem un iesācējiem. Tā bija vērtīga pieredze, un tiks atkārtota šogad.

Fotogrāfi veidos dokumentālu fotogrāfiju kolekciju un brīvdabas izstādi, paplašinot sabiedrības priekšstatus par Karostas neatkārtojamo vidi un karostniekiem. Paralēli lielformāta fotogrāfijām (~1,50 x 2,50 m) tiks eksponēti mazāka formāta vēsturiskie attēli, tā uzsverot saistību ar pagājušā gadsimta liepājniekiem.

Foto izstāde tiks atklāta 24. jūlijā Karostas manēžā un tā būs apskatāma 3 mēnešus.

Nometni un izstādi “Karosta – foto osta” finansiāli atbalsta Liepājas pilsētas dome NVO projektu konkursa un Kultūras pārvaldes projektu konkursa ietvaros.

Karosta – foto osta 2014 PROGRAMMA

14.jūnijs, sestdiena

1. diena
11:30     Nometnes dalībnieki ierodas Karostas cietumā, reģistrācija un iepazīšanās

12:00   Svinīgā līnija, oficiālā atklāšana

12:30   Publiska lekcija par Karostas kultūras mantojumu, vēsturi, arhitektūru un industriālo mantojumu I

13:15    Kinoseanss I

14:00    Pusdienas Karostas cietuma bufetē

15:00   Iepazīšanās ar vēsturisko pastkaršu kolekciju, “savu” objektu izvēle, arī sadalīšanās pāros – pieredzējušais un mazāk pieredzējušais fotogrāfs

15:30   Ekskursija pa Karostu (dalībniekiem, kas piedalās pirmo reizi) vai uzreiz vides izpēte un praktiskā fotografēšana Karostā (darbs grupās/ pāros: profesionālis + iesācējs)

18:00   Launags Karostas cietuma bufetē

18:30  Praktiskā fotografēšana Karostā vakara gaismās (darbs individuāli)

 

15.jūnijs, svētdiena

2. diena

9:30    Vides izpēte un praktiskā fotografēšana Karostā (darbs grupās/ pāros: profesionālis + iesācējs), sākuma laiks pēc vienošanās – varbūt jau ar saullēktu?

12:30   Publiska lekcija par Karostas kultūras mantojumu, vēsturi, arhitektūru un industriālo mantojumu II

13:15    Kinoseanss II

14:00    Pusdienas Karostas cietuma bufetē

14:30   Praktiskā fotografēšana Karostā (darbs individuāli)

18:00   Launags Karostas cietuma bufetē

18:30  Fotogrāfu prezentācijas un socializācija

20:00  Praktiskā fotografēšana Karostā vakara gaismās…

 

16. jūnijs, pirmdiena

3. diena

10:00  Jaunajiem fotogrāfiem: praktiska lekcija, 1. daļa, t.sk. uzņemto fotogrāfiju analīze, praktiskā darba uzdevumi u.c. (vada Jānis Vecbrālis)

11:30    Jaunajiem fotogrāfiem: praktiskie darbi fotografēšanas prasmju nostiprināšanai Karostā

14:00    Pusdienas Karostas cietuma bufetē

14:30   Kinoseanss III

15:30   Praktiskā fotografēšana Karostā (darbs individuāli)

18:00   Launags Karostas cietuma bufetē

18:30  Fotogrāfu prezentācijas un socializācija

20:00  Praktiskā fotografēšana Karostā vakara gaismās…

 

17. jūnijs, otrdiena

4. diena

10:00   Jaunajiem fotogrāfiem: praktiska lekcija, 2. daļa, t.sk. uzņemto fotogrāfiju analīze un atlase, praktiskā darba uzdevumi u.c. (vada Jānis Vecbrālis)

11:30    Jaunajiem fotogrāfiem: praktiskie darbi fotografēšanas prasmju nostiprināšanai Karostā

14:00    Pusdienas Karostas cietuma bufetē

14:30   Nometnes noslēgums

16:00  Neformāla tikšanās Ezera mājā, atlasīto fotogrāfiju pārskats, pieredzes apmaiņa, problēmsituāciju analīze jeb „kā man gāja“

 

Kas tiek sagaidīts no fotogrāfiem ar pieredzi:

-       aktīva piedalīšanās visā nometnes programmā;

-       2-ās „sesijās“ jāpalīdz fotografēt jauniešiem (gan praktiski – fotoaparāta iestatījumi un taml., gan saturiski), kā arī jāpalīdz ar fotogrāfiju atlasi;

-       kvalitatīvu un radoši augstvērtīgu fotogrāfiju uzņemšana un iesniegšana:

Šogad kopīgas fotogrāfēšanas “sesijas” netiek plānotas, bet varam (ja būs nepieciešams) organizēt braucienu uz Ziemeļu fortiem, ja vēlēsieties tos iekļaut savā pastkaršu kolekcijā.

 

Praktiska informācija:

-       fotogrāfiem nodrošinām naktsmājas 3 naktis (14., 15., 16. jūnijā, bez maksas) Ezera mājā (ezeramaja.lv). Ir pieejama aprīkota virtuve;

-       maltītes jāapmaksā pašiem, Karostas cietuma bufetē cenas joprojām ir ļoti demokrātiskas.

ARHĪVS 

Radošā nometne “Karosta – foto osta 2013″  

Radošā nometne “Karosta – foto osta 2012″  

Radošā nometne “Karosta – foto osta 2011″ 

 

 

-->