Karostas festivāls 2020


GALERIJA

Karostas festivāls notika 6.-14.06.2020.

Festivālā piedalījās 13 mākslinieki, trīs no tiem no ārvalstīm (Igaunijas un Spānijas) un 18 dzejnieki.

Laikā no 6.jūnija Karostā tika radīti jauni mākslas darbi – tika izgleznotas trīs Karostas cietuma kameras, izgatavots lielformāta sienas gleznojums Karostas pilsētvidē, divi lielformāta sienas gleznojumi Ziemeļu fortos un divi lielformāta sienas gleznojumi Redānā (forts), kā arī radīti jauni mākslas darbi Karostas ūdenstornī – Rituma Ivanova speciāli ūdenstornim radīta glezna ESMU (400 x 260), Egona Peršēvica lielizmēra skulptūra “Karostas nāra”, Agates Apkalnes un Alinas Orav gleznas un Baibas Ābelītes instalācijas. R.Ivanovs un A.Apkalne Karostas ūdenstornī izstādīja savus iepriekš tapušos darbus, kas tur apskatāmi visu vasaru.

Viens no svarīgākajiem Karostas festivāla rezultātiem ir – Liepājā ir tapusi jauna kultūrvieta mākslas izstādēm un rezidencēm, kā arī pasākumiem – Karostas ūdenstornis. Tas kopš Karostas festivāla visu vasaru katru dienu ir atvērts apmeklētājiem, un tur darbojas atvērtās mākslinieku darbnīcas.

Dzejnieki festivāla ietvaros radīja dzeju un noslēguma pasākumos uzstājās ar dzejas performanci un priekšlasījumiem, kā arī piedalījās mākslas projektos kopā armāksliniekiem.

Festivāla ietvaros tapa trīs dokumentālās filmas par Karostu, kas tika demonstrētas noslēguma pasākumā un turpmāk paliks Karostas glābšanas biedrības īpašumā un tiks izmantotas izglītojošiem Karostas popularizēšanas mērķiem.

Festivāla ietvaros notika vairāki vietējās sabiedrības iesaistes pasākumi – vintage tirdziņš, Karostas iedzīvotāju darinājumu un kolekciju izstādes, diskusijas par Karostas nākotni un vārda brīvību.

Festivāla laikā notika vairākas bezmaksas ekskursijas pa Karostu – ar kājām vai velosipēdiem. Ņemot vērā situāciju valstī, Karostas festivāls bija, iespējams, pirmais festivāls Latvijā pēc Covid krīzes un vienīgais vasaras festivāls Liepājā šogad. Tāpēc tas saņēma negaidīti lielu mediju un sabiedrības uzmanību.

Festivālā iesaistījās un ar savām aktivitātēm programmu papildināja vairāki sākumā neparedzēti dalībnieki, piem., “Bilžu Birojs” ar akcijām “Mazās bildes” un “Ja man būtu pastkastīte…”, kā arī dažādi seno spēkratu klubi.

Pieļaujot, ka interese par festivālu būs arī cilvēkiem, kas nevēlas to apmeklēt klātienē, tika sagatavotas katras dienas videoreportāžas un tika straumētas diskusijas.

Festivālu rīkoja Karostas glābšanas biedrība.

Projekts tika īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” atbalstu.

Festivālu atbalstĪja Liepājas pilsētas dome.

Spāres Vītolas un Reiņa Žodžika veidotās
VIDEO REPORTĀŽAS